Afrika

March 23, 2010

Az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Szenátusának
Budapest

Tisztelt Szenátus!

Csoportunk úgy döntött, hogy névtelenségéhez mindaddig ragaszkodik, ameddig az ELTE vezetősége nem állítja helyre a törvényes állapotot.

A tényállás:

2009. december 12-én összeférhetetlenségi panaszt intéztünk a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) elnökéhez.

Kifogásoltuk, hogy Kulcsár Szabó Ernő akadémikus a MAB képzési ági bizottságának élén akkreditálta az ELTE Kulcsár Szabó Ernő akadémikus vezetése alatt működő Irodalomtudományi Doktoriskoláját, annak ellenére, hogy abban ő a saját fiának, Kulcsár Szabó Zoltánnak főnöke.
A MAB elnöke ebben nem látott összeférhetetlenséget, a panaszt elhárította.

Súlyosbító körülményként említettük levelünkben az ELTÉ-n kialakult összeférhetetlenséget. Az 1992. évi XXXIII. (közalkalmazotti) törvény 41. § (2) bekezdése kimondja, hogy a „magasabb vezető, vezető, továbbá a pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult közalkalmazott munkakörével, vezető megbízásával összeférhetetlen […], ha közeli hozzátartozójával […] irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne”.
Kulcsár Szabó Ernő akadémikus 2006. január 1. óta igazgatója annak az egyetemi intézetnek, amelyben a fia, Kulcsár Szabó Zoltán dolgozik. Az intézet szabályzatának értelmében Kulcsár Szabó Ernő akadémikus már négy esztendeje „gyakorolja a közvetlen munkahelyi vezetőt […] megillető jogokat” a saját fia felett.
A MAB elnöke a panaszt illetékesség okán az ELTE rektorának továbbította.

A rektor az azóta eltelt két hónap alatt nem mentette fel Kulcsár Szabó Ernő akadémikust intézetigazgatói feladata alól, tehát szánt szándékkal szembeszegült a közalkalmazotti törvénnyel. Ahelyett, hogy érvényt szereztek volna a törvénynek, az időt az ELTE vezetői láthatólag arra használták fel, hogy az összeférhetetlenség valóságos tényét elleplezzék. Kulcsár Szabó Ernő akadémikus az irányítása alatt álló egyik, szintén Kulcsár Szabó Ernő akadémikus vezette intézeti tanszékről áthelyezte fiát, Kulcsár Szabó Zoltánt egy másik tanszékre, de ez a másik tanszék még mindig Kulcsár Szabó Ernő akadémikus intézetéhez tartozik. Az intézeti Szervezeti-működési Szabályzat (SZMSZ) szövege alapján megállapítható, hogy egy ilyen intézkedés csupán fügefalevél lehetett. Az összeférhetetlenség nem csökkent, hiszen a munkáltatói jogkör gyakorlása intézeti tanszék dolgozójának esetében nem a tanszékvezetőt, hanem közvetlenül az intézet vezetőjét illeti meg. Az intézeti SZMSZ 9.§ (2) bekezdése kimondja, hogy „Az intézet igazgatója irányítja az intézet személyzeti munkáját, ennek megfelelően gyakorolja a közvetlen munkahelyi vezetőt a jelen Szabályzatban (Foglalkoztatási Követelményrendszer) megillető jogokat, ennek keretében a) az Intézeti Tanács véleményének ismeretében dönt az Intézet oktatóinak Intézeti Tanszékekre beosztásáról”. Kulcsár Szabó Ernő akadémikus azzal, hogy Kulcsár Szabó Zoltánt áthelyezte, munkáltatói jogot gyakorolt.

Követeljük a törvénytelen állapot, az összeférhetetlenség haladéktalan megszüntetését.
Követeljük Kulcsár Szabó Ernő akadémikus haladéktalan leváltását intézetigazgatói munkaköréből.
Követeljük az ELTE rektorának haladéktalan felelősségre vonását. Felszólítjuk az ELTE Szenátusát, hogy a közalkalmazotti törvény szándékos megsértésének megalapozott gyanúja miatt kezdeményezzen fegyelmi eljárást a rektor ellen.

Magyarország, 2010. március 8.

Legátus csoport

Melléklet: 2009. december 12-én kelt levelünk.

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnak
Budapest

Tisztelt Akkreditációs Bizottság!

A Református Élet című kiadvány többször is, majd a 168 óra című hetilapban Lampé Ágnes foglalkozott a Károli Gáspár Református Egyetem Irodalomtudományi Doktoriskolájában kialakult hivatali összeférhetetlenséggel és egyéb jogsértésekkel, amelyek immár a rendőrségnek is munkát adnak, s amelyek nyomán a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) arra kényszerült, hogy visszavegyen három már elnyert doktori címet, és felfüggessze a Doktoriskola működési jogát (Beházasodottak egyeteme, 2009. dec. 3.).(1)

A hetilap cikkében feltárt súlyos összeférhetetlenség akkor alakult ki, amikor egy doktori hallgató témavezetőjét a tudta nélkül leváltották, és a helyébe „Szabó András dékánt és Kulcsár-Szabó Ágnes dékánhelyettest nevezték ki, az opponens pedig a dékán felesége lett, ami teljességgel összeférhetetlen.” Az egyik nyilatkozó szerint a szabálytalanságokat megkönnyíthette, hogy „Kulcsár-Szabó Ágnes dékánhelyettesnek az apósa Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus, a MAB Irodalomtudományi Képzési Ági Bizottság elnöke. Tőle függ, hogy az országban milyen irodalom szakokat és doktori iskolákat akkreditálnak.”

A Károli Egyetem Irodalomtudományi Doktoriskoláját felfüggesztő MAB-határozat megemlíti a hivatali összeférhetetlenséget: „Etikailag és jogilag is megengedhetetlen, hogy közeli hozzátartozók (a jelen Doktoriskola esetében házastársak) egyazon doktori eljárásban bármilyen minőségben együtt vegyenek részt. Ez az összeférhetetlenség elemi és mindig betartandó kritériuma.”(2) A határozat 2009. október 2-án kelt.

A MAB-szakbizottság ugyanazon a napon az ELTE Irodalomtudományi Doktoriskolájáról is határozott – és működését nem függesztette fel. Ellenkezőleg.

A Kulcsár Szabó Ernő akadémikus által vezetett bizottság elismeréssel szólt Kulcsár Szabó Ernő akadémikusról, az ELTE Irodalomtudományi Doktoriskolájának vezetőjéről: „Kulcsár Szabó Ernőnek az irodalom- és kultúraértelmezői eszközrendszere mélyen kimunkált, artikulált és reflektált. Az irodalomtudomány művelésére tett hatása páratlanul erőteljes, amit nemcsak személyes tanítványainak magas száma bizonyít, hanem főként a tudományszakot tematizáló kérdésirányok és releváns beszédmódok kialakításában hosszú ideje játszott meghatározó szerepe.”(3)

A MAB feladata abban áll, hogy a magyar egyetemek és főiskolák szabályszerű működését ellenőrizze. Ez lett volna a dolga az Irodalom- és kultúratudományi MAB-bizottságnak is, amelyet Kulcsár Szabó akadémikus elnököl. A bizottság mégsem tárta fel, hogy az ELTE Irodalomtudományi Doktoriskolájában, 2009 januári kinevezése óta Kulcsár Szabó Ernő közvetlen munkahelyi vezetője a saját fiának, Kulcsár Szabó Zoltánnak.(4) A bizottság nem kifogásolta, hogy az akadémikusnak a Doktoriskola vezetőjévé történt kinevezésével az ELTE megsértette az 1992. évi XXXIII. törvény 41. § (2) bekezdését, amely kimondja, hogy a „magasabb vezető, vezető, továbbá a pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult közalkalmazott munkakörével, vezető megbízásával összeférhetetlen […], ha közeli hozzátartozójával […] irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne”.(5)

Az ELTE vezetői korábban már két alkalommal is elkövették ugyanezt a jogsértést. 2008-ban Kulcsár Szabó Ernő akadémikust tanszékvezetővé nevezték ki arra a tanszékre, amelyen a fia dolgozott, és ahol ma is dolgozik.(6) Az akadémikus 2006. január 1. óta igazgatója is annak az egyetemi intézetnek, amelyhez az említett tanszék tartozik. Ez utóbbinak már akkor is munkatársa volt a fiatal Kulcsár Szabó.(7) Az intézet szabályzatának értelmében az akadémikus már négy esztendeje „gyakorolja a közvetlen munkahelyi vezetőt […] megillető jogokat” a saját fia felett.(8)

A MAB „a magyar felsőoktatás minőségéért felelős független szakmai testület”.(9) Azoknak, akik tényleges felelősséggel tartoznak a MAB makulátlan működéséért, haladéktalanul fel kell függeszteniük a MAB részrehajló Irodalom- és kultúratudományi bizottságának működését, az ELTE Irodalomtudományi Doktoriskoláját pedig új akkreditációs eljárásnak kell alávetniük. Sem a MAB, sem az ELTE nem helyezheti magát a törvények fölé.

Magyarország, 2009. december 12.

Legátus csoport

(1) http://www.168ora.hu/itthon/karoli-egyetem-felfuggesztes-doktorandusz-akkreditacio-47489.html
(2) http://www.doktori.hu/index.php?menuid=538&id=70
(3) http://www.doktori.hu/index.php?menuid=538&id=49
(4) http://www.doktori.hu/index.php?menuid=189&tip=O&diID=49
(5) http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200033.TV
(6) http://btk.elte.hu/tanszek.irodalomtorteneti.osszehasonlito.aspx
(7) http://irodalom.web.elte.hu/
(8) http://irodalom.web.elte.hu/archiv/szmr.doc
(9) http://www.mab.hu/

MAB

December 21, 2009
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnak
Budapest
Tisztelt Akkreditációs Bizottság!
A Református Élet című kiadvány többször is, majd a 168 óra című hetilapban Lampé Ágnes foglalkozott a Károli Gáspár Református Egyetem Irodalomtudományi Doktoriskolájában kialakult hivatali összeférhetetlenséggel és egyéb jogsértésekkel, amelyek immár a rendőrségnek is munkát adnak, s amelyek nyomán a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) arra kényszerült, hogy visszavegyen három már elnyert doktori címet, és felfüggessze a Doktoriskola működési jogát (Beházasodottak egyeteme, 2009. dec. 3.).(1)
A hetilap cikkében feltárt súlyos összeférhetetlenség akkor alakult ki, amikor egy doktori hallgató témavezetőjét a tudta nélkül leváltották, és a helyébe „Szabó András dékánt és Kulcsár-Szabó Ágnes dékánhelyettest nevezték ki, az opponens pedig a dékán felesége lett, ami teljességgel összeférhetetlen.” Az egyik nyilatkozó szerint a szabálytalanságokat megkönnyíthette, hogy „Kulcsár-Szabó Ágnes dékánhelyettesnek az apósa Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus, a MAB Irodalomtudományi Képzési Ági Bizottság elnöke. Tőle függ, hogy az országban milyen irodalom szakokat és doktori iskolákat akkreditálnak.”
A Károli Egyetem Irodalomtudományi Doktoriskoláját felfüggesztő MAB-határozat megemlíti a hivatali összeférhetetlenséget: „Etikailag és jogilag is megengedhetetlen, hogy közeli hozzátartozók (a jelen Doktoriskola esetében házastársak) egyazon doktori eljárásban bármilyen minőségben együtt vegyenek részt. Ez az összeférhetetlenség elemi és mindig betartandó kritériuma.”(2) A határozat 2009. október 2-án kelt.
A MAB-szakbizottság ugyanazon a napon az ELTE Irodalomtudományi Doktoriskolájáról is határozott – és működését nem függesztette fel. Ellenkezőleg.
A Kulcsár Szabó Ernő akadémikus által vezetett bizottság elismeréssel szólt Kulcsár Szabó Ernő akadémikusról, az ELTE Irodalomtudományi Doktoriskolájának vezetőjéről: „Kulcsár Szabó Ernőnek az irodalom- és kultúraértelmezői eszközrendszere mélyen kimunkált, artikulált és reflektált. Az irodalomtudomány művelésére tett hatása páratlanul erőteljes, amit nemcsak személyes tanítványainak magas száma bizonyít, hanem főként a tudományszakot tematizáló kérdésirányok és releváns beszédmódok kialakításában hosszú ideje játszott meghatározó szerepe.”(3)
A MAB feladata abban áll, hogy a magyar egyetemek és főiskolák szabályszerű működését ellenőrizze. Ez lett volna a dolga az Irodalom- és kultúratudományi MAB-bizottságnak is, amelyet Kulcsár Szabó akadémikus elnököl. A bizottság mégsem tárta fel, hogy az ELTE Irodalomtudományi Doktoriskolájában, 2009 januári kinevezése óta Kulcsár Szabó Ernő közvetlen munkahelyi vezetője a saját fiának, Kulcsár Szabó Zoltánnak.(4) A bizottság nem kifogásolta, hogy az akadémikusnak a Doktoriskola vezetőjévé történt kinevezésével az ELTE megsértette az 1992. évi XXXIII. törvény 41. § (2) bekezdését, amely kimondja, hogy a „magasabb vezető, vezető, továbbá a pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult közalkalmazott munkakörével, vezető megbízásával összeférhetetlen […], ha közeli hozzátartozójával […] irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne”.(5)
Az ELTE vezetői korábban már két alkalommal is elkövették ugyanezt a jogsértést. 2008-ban Kulcsár Szabó Ernő akadémikust tanszékvezetővé nevezték ki arra a tanszékre, amelyen a fia dolgozott, és ahol ma is dolgozik.(6) Az akadémikus 2006. január 1. óta igazgatója is annak az egyetemi intézetnek, amelyhez az említett tanszék tartozik. Ez utóbbinak már akkor is munkatársa volt a fiatal Kulcsár Szabó.(7) Az intézet szabályzatának értelmében az akadémikus már négy esztendeje „gyakorolja a közvetlen munkahelyi vezetőt […] megillető jogokat” a saját fia felett.(8)
A MAB „a magyar felsőoktatás minőségéért felelős független szakmai testület”.(9) Azoknak, akik tényleges felelősséggel tartoznak a MAB makulátlan működéséért, haladéktalanul fel kell függeszteniük a MAB részrehajló Irodalom- és kultúratudományi bizottságának működését, az ELTE Irodalomtudományi Doktoriskoláját pedig új akkreditációs eljárásnak kell alávetniük. Sem a MAB, sem az ELTE nem helyezheti magát a törvények fölé.
Magyarország, 2009. december 12.
Legátus csoport
(1) http://www.168ora.hu/itthon/karoli-egyetem-felfuggesztes-doktorandusz-akkreditacio-47489.html